Кафедра маркетингу щиро вітає магістрів з успішним захистом магістерських робіт!

Пишаємося результатами, яких щоразу досягаємо! 24 грудня 2019 року на кафедрі маркетингу НУВГП відбувалися захисти кваліфікаційних робіт студентів магістратури за спеціальністю  «Маркетинг» денної та заочної форм навчання. Саме ця спеціальність відповідає сучасним потребам ринку та вже вкотре демонструє високий рівень студентських досліджень та проектів. Усі студенти магістратури успішно виконали навчальний план та вдало захистили магістерські роботи.

У поданих на розгляд Державної екзаменаційної комісії магістерських роботах висвітлені найактуальніші питання маркетингу та логістики. Роботи виконано на матеріалах діяльності конкретних підприємств, окремі пропозиції, викладені у висновках, мають значні перспективи для впровадження у практику. У магістерських роботах використані сучасні методи досліджень та економічних розрахунків, вивчені дані повністю відображають різноманітні аспекти діяльності об’єктів дослідження. Особливо цікаво було відзначити самостійні і оригінальні висновки та пропозиції, що є результатом кропіткої роботи магістрантів та їх наукових керівників. Усі магістерські роботи представлені до захисту апробовані на науково-практичних конференціях та опубліковані у збірниках тез доповідей.

Голови ДЕК відзначили високий рівень підготовки магістрів та результатів їх досліджень, стабільну тенденцію підвищення якості магістерських робіт, актуальність, новизну та практичну спрямованість їх тематики, добросовісну роботу рецензентів та наполегливу працю наукових керівників.

За результатами навчання та захисту дипломних робіт рішенням Державної екзаменаційної комісії кваліфікацію “магістр” присвоєно усім випускникам.

Результати роботи ДЕК підтвердили, що професорсько-викладацький колектив кафедри маркетингу готує висококваліфікованих фахівців у галузі маркетингу, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.

Голова, члени ДЕК і увесь колектив кафедри вітають випускників і дякують за продуктивну працю, наполегливість і натхнення у навчанні!

Вітаємо вас, колеги!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *