Співпраця

Укладені договори про співпрацю кафедри маркетингу ННІЕМ

Назва установи,  з якою укладався Договір

Дата укладення Договору

  1. Севастопольский филиал ФГБОУ

ВПО «Саратовский государсвенный социально-экономический університет»

  1. Луцький національний технічний університет
  1. Рівненська обласна організація ВТО Українська Асоціація Маркетингу
  1. ВНЗ «Університет економіки та управління» м. Сімферополь
  1. ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
  1. Приватне підприємство бізнес-груп
  1. ВНЗ Укооспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
  1. Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана

08.01.2014

15.05. 2014

16.05. 2014

23.04. 2014

15.09. 2014

13.10. 2014

2015

2015